Logo Nederlandse kankerregistratieLogo Nederlandse kankerregistratie layout image
 
Naar de cijfers
layout image      

Wetenschappelijke toetsing

 

Voor een aantal kankersoorten zijn de data uit de NKR onderdeel van een landelijk register. Deze registers worden door IKNL in samenspraak met landelijke multidisciplinaire werkgroepen gevoerd. Indien uw aanvraag gegevens één van deze kankersoorten betreft, met het doel om hier wetenschappelijk onderzoek mee uit te voeren, dienen zowel de Commissie van Toezicht (CvT) als de wetenschappelijke commissie van het betreffende register de aanvraag te beoordelen. Deze procedure geldt niet voor behandelaars die een bestand opvragen met gegevens van eigen patiënten.

Slokdarm- en maagkanker
Het slokdarm-maagkankerregister wordt gevoerd door IKNL en de Dutch Upper GI Cancer Group (DUCG). Om uw aanvraag te laten toetsen vult u het contactformulier gegevensaanvraag rechts op de pagina in én stuurt u uw onderzoeksvoorstel naar gegevensaanvraag@iknl.nl (gebruik hiervoor het template van de Dutch Upper GI Cancer Group).

Een adviseur van de afdeling NKR-analyse van IKNL neemt vervolgens contact met u op om de aanvraag door te spreken. In overleg wordt een aanvraagformulier ‘gegevensverstrekking NKR’ opgesteld. Het door u ondertekende formulier stuurt u samen met het definitieve onderzoeksvoorstel naar zowel gegevensaanvraag@iknl.nl als projectaanvraag@ducg.nl. Dit dient uiterlijk 8 weken voor de eerstvolgende wetenschappelijke vergadering van de werkgroep te gebeuren. De vergaderdata vindt u op de website van de Dutch Upper GI Cancer Group.

Na een positieve beoordeling door de wetenschappelijke commissie wordt uw onderzoeksvoorstel geagendeerd op de wetenschappelijke vergadering van de DUCG. Tijdens deze vergadering is het de bedoeling dat u een korte presentatie geeft over het onderzoeksvoorstel. Het onderzoek kan doorgang vinden indien 80% van de uitgebrachte stemmen op de wetenschappelijk vergadering het voorstel ondersteunt.

Darmkanker
De gegevensaanvragen op het gebied van darmkanker worden voorgelegd aan de wetenschappelijke raad van het “Prospectief Landelijk CRC-cohort” (PLCRC). Deze raad komt regelmatig bijeen en toetst de aanvragen op onder andere juistheid van de methodologie, originaliteit en haalbaarheid. U kunt voor een aanvraag over deze tumorsoort via de normale procedure een gegevensaanvraag indienen bij IKNL. Het verzoek voor wetenschappelijke toetsing wordt door de afdeling NKR-analyse uitgezet naar de wetenschappelijke raad van het PLCRC.

Alvleesklierkanker en periampullaire tumoren

Het Alvleesklierkankerregister Nederland wordt gevoerd door IKNL en de Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG). Dit register omvat zowel pancreascarcinoom als periampullair carcinoom. Om aanvragen aangaande gegevens met betrekking tot de Nederlandse Kanker Registratie te laten toetsen dient u volgende stappen te volgen: 

Dien een onderzoeksvoorstel in bij de wetenschappelijke commissie van de DPCG (wetcie@dpcg.nl) conform de werkwijze en template voor ‘retrospectief onderzoek met bestaande DPCG data’ (zie ook website DPCG). Op deze website zijn ook de vergaderdata van de wetenschappelijke commissie te vinden. Tevens vult u alvast kort het contactformulier gegevensaanvraag rechts op deze pagina in.

  1. Vervolgens wordt u uitgenodigd om aanwezig te zijn op een wetenschappelijke vergadering van de DPCG om eventuele vragen van de wetenschappelijke commissie te beantwoorden. Het onderzoek kan doorgang vinden indien 80% van de uitgebrachte stemmen op de wetenschappelijk vergadering het voorstel ondersteunt.

  2. Indien de aanvraag door de DPCG is goedgekeurd, stuurt u uw onderzoeksvoorstel naar gegevensaanvraag@iknl.nl (gebruik hiervoor ook het template van de DPCG).
  3. Een adviseur van de afdeling NKR-analyse van IKNL neemt contact met u op om de aanvraag door te spreken. In overleg wordt een aanvraagformulier ‘gegevensverstrekking NKR’ opgesteld. Het door u ondertekende formulier stuurt u samen met het definitieve onderzoeksvoorstel naar zowel gegevensaanvraag@iknl.nl als wetcie@dpcg.nl.

Hersentumoren
Het hersentumorregister wordt gevoerd door IKNL en de Dutch Brain Tumour Registry (DBTR). Meer informatie over het indienen van aanvragen volgt z.s.m.

Hematologie

Meer informatie over het indienen van aanvragen volgt z.s.m.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selecteer indicator