Logo Nederlandse kankerregistratieLogo Nederlandse kankerregistratie layout image
 
Naar de cijfers
layout image      

Tumorindeling

In de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) wordt van alle patiënten zo nauwkeurig mogelijk de lokalisatie en de morfologische classificatie van de tumor geregistreerd. Door combinatie van lokalisatie en morfologie kan een precieze indeling worden gemaakt in diagnosegroepen. In onderstaande tabel staat weergegeven met welke diagnosegroepen uit de tiende editie van de International Classification for Diseases (ICD-10) de NKR-tumorindeling overeenkomt.

 

Nederlands Engels ICD-10 codes
Bloed, Beenmerg & Lymfeklieren Blood, Bone Marrow & Lymph Nodes C81-C96
Hodgkin Lymfoom Hodgkin Lymphoma C81
Non-Hodgkin Lymfoom (NHL) Non-Hodgkin Lymphoma (NHL) C82-C88
- Indolent B-cel NHL/Chronische Lymfatische Leukemie (CLL) - Indolent B-cell NHL/Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL)  
- Agressief B-cel NHL - Aggressive B-cell NHL  
- T/NK-cel NHL - T/NK-cell NHL  
Plasmaceltumoren Plasma Cell Tumors C90
Lymfoblastaire Leukemie/Lymfoom Lymphoblastic Leukemia/Lymphoma  
Acute Myeloïde Leukemie (AML)  Acute Myeloid Leukemia (AML)   
Myeloproliferatieve Aandoeningen Myeloproliferative Neoplasms  
- Chronische Myeloïde Leukemie (CML) - Chronic Myeloid Leukemia (CML)  
- Overige Myeloproliferatieve Aandoeningen - Other Myeloproliferative Neoplasms  
Myelodysplastisch Syndroom (MDS) Myelodysplastic Syndrome (MDS)  
Leukemie, overig/NNO Leukemia, other/NOS  
Histiocytaire en Dendritische Celneoplasmata Histiocytic and Dendritic Cell Neoplasms C96
Bot & Weke Delen Bone & Soft Tissues C38, C40-C41, C46-C49
Bot Bone C40, C41
Kaposi Sarcoom Kaposi Sarcoma C46
Weke Delen Soft Tissues C38, C47, C48, C49
Borst Breast C50
Centraal Zenuwstelsel Central Nervous System C70-C72
Hersenvliezen Meninges C70
Hersenen Brain C71
Centraal Zenuwstelsel, overig/NNO Central Nervous System, other/NOS C72
Endocriene Klieren Endocrine Glands C73-C75
Schildklier Thyroid Gland C73
Bijnier Adrenal Gland C74
Endocriene Klieren, overig/NNO Endocrine Glands, other/NOS C75
Hoofd & Hals Head & Neck C00-C14, C30-C32, C69
Lip Lip C00
Mondholte Oral Cavity C01, C02, C03, C04, C05, C06
Speekselklieren Salivary Glands C07, C08
Keelholte Pharynx C09, C10, C11, C12, C13, C14
Neusholte, Middenoor & Neusbijholten Nasal Cavity, Middle Ear & Accessory Sinuses C30, C31
Strottenhoofd Larynx C32
Huid Skin C43-C44
Melanoom Melanoma C43
Basaalcelcarcinoom (BCC) Basal Cell Carcinoma (BCC)  
Huid, overig/NNO Skin, other/NOS C44
Kindertumoren Childhood Cancer  
Leukemie Leukemia  
Lymfomen & Reticuloendotheliale Tumoren Lymphomas & Reticuloendothelial Neoplasms  
Centraal Zenuwstelsel & Overige Intracraniële/ Intraspinale Tumoren Central Nervous System & Miscellaneous Intracranial/ Intraspinal Neoplasms  
Sympathisch Zenuwstelsel Sympathetic Nervous System  
Retinoblastoom Retinoblastoma  
Niertumoren Renal Tumors  
Levertumoren Hepatic Tumors  
Bottumoren Bone Tumors  
Weke Delen Sarcomen Soft Tissue Sarcomas  
Kiemcel, Trofoblast en Overige Tumoren van de Geslachtsorganen Germ Cell, Trophoblastic & Other Neoplasms of Genital Organs  
Carcinomen & Overige Epitheliale Tumoren Carcinomas & Other Epithelial Neoplasms  
Overige & Ongespecificeerde Tumoren Other & Unspecified Tumors  
Mannelijke Geslachtsorganen Male Genital Organs C60-C63
Penis Penis C60
Prostaat Prostate C61
Zaadbal Testis C62
Mannelijke Geslachtsorganen, overig/NNO Male Genital Organs, other/NOS C63
Onderste luchtwegen Lower Respiratory System C33-C34, C45
Luchtpijp & Long Trachea & Lung C33, C34
Mesothelioom Mesothelioma C45
Oog & Orbita Eye & Orbit C69
Urinewegen Urinary Tract C64-C68
Nier Kidney C64
Nierbekken Renal Pelvis C65
Urineleider Ureter C66
Urineblaas Urinary Bladder C67
Urinewegen, overig/NNO Urinary Tract, other/NOS C68
Spijsverteringsorganen Digestive Organs C15-C26
Slokdarm Oesophagus C15
Maag Stomach C16
Dunne darm Small Intestine C17
Dikke darm & Endeldarm Colon & Rectum C18, C19, C20
Anus Anus C21
Lever Liver C22
Galblaas Gallbladder C23
Galwegen Bile Ducts C24
Alvleesklier Pancreas C25
Spijsverteringsorganen, overig/ NNO Digestive Organs, other/NOS C26
Vrouwelijke Geslachtsorganen Female Genital Organs C51-C58
Schaamlippen Vulva C51
Vagina Vagina C52
Baarmoederhals Cervix Uteri C53
Baarmoederlichaam Corpus Uteri C54, C55
Eierstok Ovary C56
Placenta Placenta C58
Vrouwelijke Geslachtsorganen, overig/NNO Female Genital Organs, other/NOS C57
Overige Lokalisaties Other Sites C37, C39, C76
Thymus Thymus C37
Overige & Ongespecificeerde Lokalisaties Other & Ill-defined Sites C39, C76
Primaire Lokalisatie Onbekend Unknown Primary Site C80

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selecteer indicator