Logo Nederlandse kankerregistratieLogo Nederlandse kankerregistratie layout image
 
Naar de cijfers
layout image      

Toelichting berekening overleving

strs-commando in STATA

Voor de berekening van de overlevingscijfers is gebruik gemaakt van STATA versie 10 en het strs-commando dat speciaal voor STATA is ontwikkeld door Paul Dickman (zie http://www.pauldickman.com/).

 

Relatieve overleving

De berekende overleving is de relatieve overleving, wat wil zeggen dat is gecorrigeerd voor de normale levensverwachting op basis van de sterftetafels naar leeftijd en geslacht. Hiertoe is gebruik gemaakt van jaarlijkse landelijke sterftetafels. De relatieve overleving is een benadering van de ziekte-specifieke overleving.

 

Leeftijdstandaardisatie

Er is gebruik gemaakt van leeftijdstandaardisatie. Dit is noodzakelijk als de cijfers vergeleken worden met populaties met een andere leeftijdsopbouw of als de leeftijdsopbouw in de loop van de tijd veranderd (en ook bij zeer lange follow-upduur). Bij veel soorten kanker is de overleving namelijk op oudere leeftijd (veel) lager dan op jongere leeftijd.

Voor de leeftijdstandaardisatie is de International Cancer Survival Standard (ICSS) gebruikt zoals beschreven door Corazziari et al (European Journal of Cancer 40; 2004: 2307-2316). De weging van de leeftijdsgroepen van de meeste soorten kanker is als volgt:

 

 • 18-44 jaar, 7%
 • 45-54 jaar, 12%
 • 55-64 jaar, 23%
 • 65-74 jaar, 29%
 • 75 jaar en ouder, 29%.

 

Voor nasofarynx, bot en weke delen, melanoom, baarmoederhals, centraal zenuwstelsel en schildklier is de volgende indeling van toepassing:

 

 • 18-44 jaar, 28%
 • 45-54 jaar, 17%
 • 55-64 jaar, 21%
 • 65-74 jaar, 20%
 • 75 jaar en ouder, 14%

 

Voor precursor celtumoren (ALL), zaadbal en Hodgkin lymfoom geldt een weging van 60% voor 15-44 jaar en steeds 10% voor de andere leeftijdsgroepen. Voor prostaatkanker, tenslottte, is afgeweken van de ICSS en is een interne Nederlandse standaard berekend: 18-54 4%, 55-64 20%, 65-74 40%, 75-84 30% en 85+ 6%.

 

Voor Nederland geldt in het algemeen dat de leeftijdgestandaardiseerde overleving iets lager is dan de niet leeftijdgestandaardiseerde overleving.

 

Bij kinderen (0 t/m 17 jaar) is geen leeftijdstandaardisatie toegepast. Tevens is voor kinderen een leeftijdsgrens van 18 jaar gehanteerd in tegenstelling tot de internationaal veel gebruikte leeftijdsgrens van 15 jaar.

 

Ook bij de berekening van de overleving per stadium is geen leeftijdstandaardisatie toegepast.

 

Inclusie

In de analyses per soort kanker zijn alle invasieve tumoren geincludeerd, ook als ze vooraf werden gegaan door een eerdere kanker. Per soort kanker is een patient echter maar eenmalig geteld conform internationale regels van de IACR. Voorbeelden:

- een patiënt met borstkanker links en rechts wordt maar 1 maal geincludeerd (namelijk met de kanker die als eerste is vastgesteld)

- een patiënt met zowel long- als darmkanker is meegenomen in de analyse van zowel long- als darmkanker

In de analyse voor alle vormen van kanker samen is elke patiënt maar eenmaal geteld.

Patiënten die zijn overleden op de dag van diagnose zijn in de analyses meegenomen met een overlevingsduur van 1 dag.

 

Exclusie

In de analyses zijn de volgende tumoren geëxcludeerd:

 • niet-invasieve tumoren (bij blaas is een aparte analyse gedaan waarbij ze niet zijn geëxcludeerd) en benigne/bordeline tumoren
 • tumoren die bij toeval zijn geconstateerd bij obductie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selecteer indicator