Logo Nederlandse kankerregistratieLogo Nederlandse kankerregistratie layout image
 
Naar de cijfers
layout image      

Privacy en rechten

De kankerregistratie is gehouden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst. Alle maatregelen die genomen zijn om de privacy van patiënten en behandelaars te beschermen zijn vastgelegd in een eigen reglement. De belangrijkste maatregelen ter beveiliging zijn:    

 

  • persoonsgegevens worden gecodeerd opgeslagen. Dit wil zeggen dat het voor gebruikers van de gegevens niet zonder meer mogelijk is erachter te komen van wie deze gegevens zijn
  • er geldt geheimhoudingsplicht voor alle medewerkers van IKNL die de gegevens in het ziekenhuis verzamelen
  • er geldt geheimhoudingsplicht voor alle medewerkers die gegevens bewerken
  • de opgeslagen gegevens zijn beveiligd.

 

Een onafhankelijke Commissie van Toezicht (CvT) ziet toe op de naleving van het reglement. De commissie beoordeelt de aanvragen en brengt advies uit aan de houder van de kankerregistratie (IKNL) of en op welke wijze, de aanvraag kan worden gehonoreerd. Patiënten zijn vertegenwoordigd in de CvT.

 

Rechten van geregistreerde patiënten

Patiënten die geregistreerd zijn hebben verschillende rechten waarvan zij altijd gebruik kunnen maken. Deze rechten zijn afkomstig uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en staan beschreven in het reglement van de kankerregistratie. De belangrijkste rechten voor patiënten zijn:

 

  • bezwaar maken tegen opname van eigen gegevens in de kankerregistratie
  • inzien van eigen gegevens
  • laten wijzigen van verkeerd vastgelegde gegevens
  • verwijderen van eigen gegevens              
  • indienen van een klacht.               

 

Patiënten kunnen hiertoe een schriftelijk verzoek sturen naar:

 

IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)

directeur registratie en onderzoek

Postbus 19079

3501 DB  Utrecht

 

Folder 'Registratie van kanker'

IKNL heeft een folder voor patiënten gemaakt waarin staat uitgelegd welke gegevens worden vastgelegd in de kankerregistratie en met welk doel. 

 

  folder registratie van kanker

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selecteer indicator