Logo Nederlandse kankerregistratieLogo Nederlandse kankerregistratie layout image
 
Naar de cijfers
layout image      

Over de registratie

 

De Nederlandse Kankerregistratie

De zorg voor patiënten met kanker kan altijd beter. Daarvoor is inzicht nodig: hoe vaak komt kanker voor, bij welke mensen, wat is de behandeling en de prognose? De gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) geven dat inzicht. De NKR is de enige oncologische registratie in Nederland met gegevens van alle kankerpatiënten. Sinds 1989 zijn de gegevens op nationaal niveau beschikbaar. De gegevens zijn betrouwbaar en objectief. Lees meer over de NKR op www.iknl.nl.

 

Welke gegevens zijn beschikbaar?

Kerncijfers over kanker

Via deze site heeft u vrij toegang tot de kerncijfers uit de NKR. Het betreft incidentie-, overlevings-, prevalentie- en sterftecijfers naar lokalisatie, geslacht, leeftijd en regio.


Gegevens op maat

Heeft u gegevens op maat nodig? Dan kunt u deze aanvragen. Bijvoorbeeld gegevens van:

  • de behandeling van patiënten;
  • de 30-dagen mortaliteit na verschillende chirurgische ingrepen

 

Gekoppelde gegevens

Voor uw wetenschappelijk onderzoek heeft u soms andere soorten patiëntengegevens nodig. IKNL kan onder strikte privacyvoorwaarden de data van de NKR koppelen aan databestanden van bijvoorbeeld ziekenhuizen, cohortstudies of screeningsorganisaties. Een voorbeeld hiervan is de koppeling met het bestand van de borstkankerscreeningsorganisatie voor het identificeren van intervaltumoren. Dit zijn tumoren die tussen twee momenten van screening worden gevonden. U kunt gekoppelde gegevens aanvragen.

 

NKR-items
Wat wordt er precies geregistreerd per kankersoort? De NKR-itemsets voor elke kankersoort zijn beschikbaar op deze website via Oncologische zorg > Kankersoorten. Klik op de betreffende kankersoort, de itemsets staan als pdf bijlage op die webpagina.

 

Extra registratie

Heeft u data nodig die de Nederlandse Kankerregistratie niet standaard registreert zoals gedetailleerde gegevens over diagnostiek, het optreden van een recidief, de aanwezigheid van comorbiditeit of doorlooptijden? Neem dan contact op via gegevensaanvraag@iknl.nl.

 

Toegang voor ziekenhuizen

Elk ziekenhuis in Nederland heeft de mogelijkheid om via de digitale besloten webomgeving NKR Online toegang te krijgen tot geaggregeerde data over incidentie en behandelingen. In NKR Online zijn gegevens van het eigen ziekenhuis, van de regio of ziekenhuisgroep, en van Nederland inzichtelijk. Voor regionale oncologiecommissies worden ook regiorapportages opgesteld.

 

Privacy

IKNL verwerkt de gegevens voor de NKR volgens de toepasselijke wet- en regelgeving. Lees meer over de privacy en rechten en plichten in onze privacyverklaring.


Folder Registratie van kanker

Om patiënten te informeren over de NKR, met welk doel de gegevens verzameld worden, wat er met de gegevens gebeurt en wat de rechten en plichten zijn van patiënten en van IKNL, is er een folder beschikbaar: Registratie van kanker.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selecteer indicator