Logo Nederlandse kankerregistratieLogo Nederlandse kankerregistratie layout image
 
Naar de cijfers
layout image      

Nederlandse Kankerregistratie

De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) is een landelijk dekkende databank met betrouwbare, objectieve gegevens over de incidentie, prevalentie en overleving van alle gevallen van kanker vanaf 1989. De NKR is een onafhankelijke bron van gegevens van alle patiënten met kanker, van diagnose tot overlijden, ongeacht de behandellocatie. De database wordt gebruikt voor wetenschappelijk (epidemiologisch) onderzoek, klinische studies en voor onderzoek naar de kwaliteit van zorg. Deze gegevens leiden tot beter inzicht, effectievere interventies en uiteindelijk tot een betere zorguitkomst voor de patiënt met kanker.

 

>> Lees verder over de registratie

 

NAAR DE CIJFERS

Stel zelf figuren en tabellen samen van bijvoorbeeld de incidentie, of sterfte en overleving, naar lokalisatie, regio, geslacht of leeftijd. U bevestigt uw selectie door op 'verwerk' te klikken. De gemaakte selecties verschijnen met bijbehorende grafiek en tabel. U kunt de gegevens ook downloaden. De cijfers zijn beschikbaar vanaf 1989 tot en met 2018. De indeling van de verschillende kankersoorten is niet alleen gebaseerd op waar de kanker gelokaliseerd is, maar ook op de weefseltypering. Deze indeling is toegepast op alle incidenties vanaf 1989.

 

>> Zelf cijfers samenstellen: Naar de cijfers

  

BRONVERMELDING

Cijfers mogen gebruikt worden onder vermelding van: 'Bron: Nederlandse Kankerregistratie (NKR), IKNL'

 

SNEL NAAR...

... incidentiecijfers 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018:

    kanker totaal | huid | borst | darm | luchtwegen | prostaat

 

... overlevingscijfers per periode:

    kanker totaal | huid | borst | darm | luchtwegen | prostaat | kinderen

 

... sterftecijfers 1990, 1995, 2000, 2005, 2010 - 2016:

    kanker totaal | huid | borst | darm | luchtwegen | prostaat

 

Zie voor incidentiecijfers van kanker bij kinderen de rubriek Kinderen en kanker.

Top 10 meest voorkomende lokalisaties van kanker 

 *de cijfers in de figuur zijn voorlopige cijfers 

 

GEGEVENSAANVRAAG

Bent u clinicus, (arts)epidemioloog of beleidsmaker en heeft u specifieke informatie nodig voor uw onderzoek? IKNL kan op verzoek maatwerkgegevens leveren. Afhankelijk van uw vraagstelling en wensen, verzorgen wij de onderzoeksanalyse en -rapportage, of leveren we standaardgegevens. Eventueel kunnen wij ook uw patiëntgegevens koppelen aan de NKR.

>> Lees meer over gegevensaanvragen

 

IKNL behandelt uitsluitend gegevensaanvragen van clinici, (arts)epidemiologen en beleidsmakers. Bent u patiënt of student en wilt u meer informatie over kanker? Ga dan naar www.kanker.nl

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selecteer indicator