Logo Nederlandse kankerregistratieLogo Nederlandse kankerregistratie layout image
 
Naar de cijfers
layout image      

Oncoguide kan arts en patient ondersteunen bij maken behandelkeuze

15 Mar 2017 11:10:47

Vanaf vandaag kunnen zorgprofessionals gebruik maken van Oncoguide. Kennisbronnen als richtlijnen en predictiemodellen komen digitaal beschikbaar, zodat zorgprofessionals samen met de pattiënt de juiste beslissingen kunnen nemen. Met Oncoguide wordt een stap gezet op weg naar 'data driven healthcare'.

 

Oncoguide toont beslisbomen voor diagnostiek en behandeling op basis van patiënt- en ziektegegevens. De beslisbomen, ontwikkeld met zorgprofessionals, zijn inzichtelijk, bruikbaar en toegankelijk via een app en een website. Het systeem is de eerste stap die IKNL zet in het innovatieprogramma OncolinQ. Daarin wordt gewerkt aan slimme informatietechnologie voor gegevensuitwisseling in de oncologie. Hiermee participeert IKNL ook in de door ministers Schippers (Volksgezondheid) en Kamp (Economische Zaken) geïnitieerde Health Deal (ontwikkeling van een ecosysteem voor Decision Support Systemen in de oncologie). Oncoguide maakt deel uit van Health RI, de nationale infrastructuur voor personalized medicine & health research.

 

Met Oncoguide is het mogelijk om:

  • makkelijk en snel de behandelmogelijkheden te raadplegen
  • de informatie in te zetten voor besluitvorming samen met de patiënt
  • een behandeladvies te onderbouwen, documenteren en/of evalueren
  • de informatie te gebruiken voor (de voorbereiding van) (multidisciplinair) overleg

 

De informatie in de beslisbomen is gebaseerd op digitale kennisbronnen, waaronder de oncologische richtlijnen. In de toekomst komen hier meer bronnen bij zoals de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Maar ook gegevens over bijwerkingen van medicijnen, trial-databases voor trial-alerts en gevalideerde predictiemodellen voor prognostiek op basis van de NKR.

Oncoguide is geclassificeerd als medisch hulpmiddel en heeft een CE-markering.

 

Download de app of ga naar oncoguide.nl

Oncoguide is te gebruiken op tablet, iPad en via de website www.oncoguide.nl. De app is verkrijgbaar in de Apple App Store en Google Play. Na registratie is het gebruik gratis. Bekijk hier de demovideo en  reacties van zorgprofessionals.

 

Zorgvuldig samengestelde beslisbomen

In samenwerking met zorgprofessionals is een eenvoudige methode ontwikkeld om de richtlijnteksten en expertprotocollen zorgvuldig weer te geven in compacte beslisbomen. De methode is gebaseerd op inzichten uit de wetenschappelijke literatuur over zorginformatica en succesvol toegepast voor borstkanker. De beslisbomen zijn goedgekeurd door de richtlijnwerkgroep en het NABON.

 

Een feedbackmodule in Oncoguide maakt het mogelijk om de beslisbomen gericht van commentaar te voorzien. Op deze manier wordt de ontwikkeling en het onderhoud gefaciliteerd. Bij revisie kan een multidisciplinaire werkgroep overwegen om de richtlijn beschikbaar te maken in de vorm van beslisbomen voor Oncoguide. IKNL adviseert en ondersteunt hierbij. Na borstkanker wordt er gewerkt aan een tiental andere onderwerpen die zich op dit moment nog in de oriënterende fase bevinden. Zodra deze onderwerpen akkoord zijn, worden ook deze gepubliceerd.

 

Actuele kennis paraat

De oncologie ontwikkelt zich razendsnel. De hoeveelheid informatie maakt het haast onmogelijk om altijd de meest relevante en actuele kennis te raadplegen. Daarnaast willen arts en patiënt samen kunnen beslissen over een behandeling. IT-gebaseerde beslissingsondersteuning kan hierbij helpen. Zo krijgt iedere patiënt de meest optimale behandeling. De zorg moet in toenemende mate voldoen aan normen. IKNL helpt ziekenhuizen bij het zicht krijgen op de impact van normen en de activiteiten om daaraan te voldoen, zodat de kwaliteit en doelmatigheid van de oncologische zorg verbetert. Gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) gekoppeld aan onder meer EPD’s geven dat inzicht.

 

Meervoudig gebruik van gegevens

Om koppelingen te maken tussen de verschillende bronnen en het EPD ontwikkelt IKNL samen met zorgprofessionals en ondersteund door Nictiz een informatiestandaard voor de oncologie.

Een informatiestandaard resulteert in eenheid van taal, een randvoorwaarde voor elektronische gegevensuitwisseling en meervoudig gebruik van informatie uit het EPD, bijvoorbeeld voor beslissingsondersteuning. De informatiestandaard vormt de basis voor de beslisbomen in Oncoguide en wordt ook gebruikt voor gestructureerde MDO-verslaglegging. De standaard voor het MDO-formulier voor borstkanker is door NABON geaccordeerd en wordt momenteel geïmplementeerd in het EPD van enkele ziekenhuizen. Dit vindt plaats in samenwerking met het landelijke programma Registratie aan de bron.

Bron: IKNL

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selecteer indicator