Logo Nederlandse kankerregistratieLogo Nederlandse kankerregistratie layout image
 
Naar de cijfers
layout image      

Nieuwe uitgave: Kwaliteitstoetsing in de palliatieve zorg

10 Oct 2015 09:27:58

Op 10 oktober is het de Dag van de Palliatieve Zorg. Palliatieve zorg professionaliseert. In Palliatieve zorg in Beeld (IKNL, 2014) is geconstateerd dat er al veel is bereikt, maar ook nog veel onbekend of nog niet onderbouwd is. In de 8 oktober verschenen uitgave Kwaliteitstoetsing in de palliatieve zorg gaat IKNL dieper in op het thema kwaliteit en brengen we verschillende keurmerken, toetsingen en andere instrumenten in beeld. Met Kwaliteitstoetsing in de palliatieve zorg wil IKNL zorgprofessionals en zorgorganisaties op weg helpen bij het kiezen van het juiste kwaliteitsinstrument. Het geeft een overzicht van de mogelijkheden om de kwaliteit van de geboden palliatieve zorg te evalueren en verduidelijkt begrippen in de kwaliteitszorg.

 

Kwaliteit als basisprincipe
Voor de palliatieve zorg stelt VWS dat in 2020 iedere burger verzekerd is van goede palliatieve zorg op de juiste plaats, op het juiste moment en door de juiste zorgverleners. Daarom is in 2014 het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) gestart. Het bereiken van de doelstelling van dit programma vraagt van zorgprofessionals om reflectie op het eigen handelen, het vergelijken van uitkomsten van zorg met andere professionals of zorgorganisaties en werken aan continue verbetering. Kortom zorg verlenen conform de basisprincipes van kwaliteitszorg.

 

Diversiteit aan keurmerken, toetsingen en instrumenten
In de wereld van kwaliteitszorg is veel ‘gereedschap' beschikbaar. Zorgstandaarden, richtlijnen, meetinstrumenten, indicatoren en protocollen zijn gericht op het verbeteren van de zorg. Zorgprofessionals en zorgorganisaties passen het ‘gereedschap' voor de palliatieve zorg toe. Vaak gebeurt dit op basis van persoonlijke voorkeur en regelmatig met hulp van tijdelijke subsidiesteun.

Samenhang in dit brede palet aan middelen ontbreekt, waardoor bewust kiezen en gericht verbeteren lastig kan zijn. De ontwikkeling van een kwaliteitskader palliatieve zorg moet hier uitkomst gaan bieden. Vooruitlopend op zo'n kwaliteitskader ondersteunen we met deze uitgave de zorgprofessional alvast bij het verbeteren van de palliatieve zorg en het inrichten van een samenhangend kwaliteitssysteem.

 

Kwaliteitstoetsing in de palliatieve zorg is kosteloos te bestellen en te downloaden
Bron: IKNL

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selecteer indicator