Logo Nederlandse kankerregistratieLogo Nederlandse kankerregistratie layout image
 
Naar de cijfers
layout image      

Gestage groei aantal patiënten met kanker in Nederland

3 Feb 2017 08:00:00

In 2016 kregen ruim 108.400 Nederlanders de diagnose kanker: 2.500 patiënten meer dan in 2015. Dit blijkt uit voorlopige cijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), die IKNL jaarlijks ter gelegenheid van Wereldkankerdag bekend maakt. Net als in 2014 is huidkanker de meest voorkomende soort: 15.836 exclusief basaalcelcarcinoom, waarvan 8.174 mannen en 7.662 vrouwen. Op de tweede plaats (2015 eerste) komt darmkanker (15.427, waarvan 8.807 mannen en 6.620 vrouwen), gevolgd door borstkanker (14.511 vrouwen en 129 mannen), longkanker (12.168, waarvan 6803 mannen en 5365 vrouwen) en prostaatkanker (11.064).

 

Stijgend aantal huidkankerpatiënten

Top 10 meest voorkomende kankersoorten 2016De trend in het stijgende aantal patiënten met huidkanker blijft zich voortzetten. De drie belangrijkste vormen van huidkanker in volgorde van frequentie zijn basaalcelcarcinoom, plaveiselcelcarcinoom en melanoom. Melanoom is van deze vormen potentieel de meest dodelijke, maar het grootste deel van de toename zit 'gelukkig' in de groep met een vroeg stadium melanoom. Deze patiënten hebben uitstekende overlevingskansen: na vijf jaar zijn bijna alle patiënten nog in leven.

Ook al lijkt het aantal plaveiselcelcarcinomen van de huid te stabiliseren, het blijft een vorm van huidkanker die een enorm beslag legt op de zorgconsumptie en veel impact heeft op de patiënt. In ruim tweederde van de gevallen gaat het om een tumor in het hoofd-halsgebied, waar behandeling ook belangrijke cosmetische consequenties heeft. Ongeveer driekwart van de patiënten met een plaveiselcelcarcinoom is bovendien ouder dan 70 jaar: dat brengt ook een specifieke behoefte aan zorg met zich mee.

Basaalcelcarcinoom wordt niet meegenomen in het totaal aan patiënten met kanker maar komt het vaakst voor. Rond 40.000 nieuwe patiënten worden jaarlijks geconfronteerd met een tumor die langzaam groeit, vrijwel nooit uitzaait en waaraan maar heel weinig mensen overlijden.

 

Stijgende en dalende cijfers
De verschillen in incidentie tussen de soorten kanker zijn groot, bij de meeste soorten is sprake van een gestage groei. Bij sommige soorten kanker (bijvoorbeeld darmkanker sinds 2014) kan dat deels komen doordat ze eerder ontdekt worden dan enkele jaren geleden. Maar bij andere, zoals huidkanker, is er een daadwerkelijke stijging in het vóórkomen. Een stijging kan ook worden verklaard door verschillen in registratie. Interpretatie van de cijfers is daarom van belang.

Via www.cijfersoverkanker.nl heeft iedereen vrij toegang tot de kerncijfers uit de NKR: incidentie-, sterfte- en overlevingscijfers naar lokalisatie, geslacht, leeftijd en stadium. De database, beheerd door IKNL, wordt onder meer gebruikt voor epidemiologisch onderzoek, klinische studies en voor onderzoek naar de kwaliteit van zorg.

 

Wereldkankerdag

Ter gelegenheid van Wereldkankerdag presenteert IKNL jaarlijks de nieuwste incidentiecijfers. Op die dag, 4 februari 2017, slaan de organisaties in Nederland die zich bezighouden met kanker voor het derde jaar op rij de handen ineen om gezamenlijk aandacht te vragen voor kanker. Het gaat om een brede samenwerking tussen organisaties actief in kankerbestrijding, patiëntenzorg, onderzoek, voorlichting, preventie en (na)zorg.

Met het thema Wij kunnen. Ik kan wordt het publiek in Nederland opgeroepen om stil te staan bij wat we allemaal zelf kunnen doen voor onszelf en een ander als het om kanker gaat. Een luisterend oor en begrip voor mensen die kanker hebben en hun naasten is een belangrijke manier van steun om een verschil te maken. In aanloop naar Wereldkankerdag houden de samenwerkende organisaties een speciale actie om de naasten van mensen met kanker te bedanken voor hun zorg, begeleiding en steun. Ook organiseren diverse organisaties eigen activiteiten zoals open dagen en lezingen. Op de gezamenlijke website www.wereldkankerdag.nl/ staat meer informatie over en een overzichtelijke landkaart van de activiteiten.

 

Verwijsgids Kanker op Kanker.nl

Ook ter gelegenheid van Wereldkankerdag is nu de Verwijsgids Kanker beschikbaar op Kanker.nl. De Verwijsgids bevat betrouwbare informatie over zorgverleners en organisaties, die aanvullende zorg en begeleiding bieden. De Verwijsgids, ontwikkeld door IKNL, is niet alleen een handig hulpmiddel voor mensen die kanker hebben (gehad), maar ook voor hun naasten. Deze groep heeft immers ook behoefte aan persoonlijke en professionele ondersteuning.

Bron: IKNL

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selecteer indicator