Logo Nederlandse kankerregistratieLogo Nederlandse kankerregistratie layout image
 
Naar de cijfers
layout image      

Leeftijd en geslacht

Leeftijd

Kanker is een ziekte die vooral op oudere leeftijd voorkomt. In 2016 was bijna negenenveertig procent van alle nieuwe patiënten tussen de 60 en 75 jaar oud, terwijl dertig procent 75 jaar of ouder was. Zes procent van alle nieuwe kankerpatiënten was jonger dan 45 jaar. Kinderen jonger dan 15 jaar, vormden slechts 0,4 procent van alle nieuwe kankerpatiënten.

 

Geslacht

Tot het 25e jaar komt kanker iets vaker voor bij mannen. Tussen het 25e en het 55e jaar komt de ziekte echter vaker voor bij vrouwen, doordat borstkanker en kanker van de vrouwelijke geslachtsorganen in deze leeftijdsgroep al relatief frequent voorkomen. Vooral boven de 60 komt kanker veel vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Dit komt vooral door het frequent voorkomen van prostaatkanker en longkanker bij mannen.

 

Als de geslachtsgerelateerde vormen van kanker buiten beschouwing gelaten worden, blijkt dat vrijwel alle vormen van kanker bij mannen vaker voorkomen dan bij vrouwen. Het grootste verschil in incidentie tussen mannen en vrouwen doet zich voor bij strottenhoofdkanker, mesothelioom, (resp. 5 tot 7 maal vaker bij mannen dan bij vrouwen), gevolgd door blaaskanker en slokdarm(resp. 3,4 tot 3 maal vaker bij mannen).

 

In 2016 kwam longkanker 1,3 maal vaker voor bij mannen dan bij vrouwen, maar in 1989 was dat nog 6,5 maal zo vaak. Darmkanker, leukemie en lymfklierkanker komen ook ongeveer 1,5 maal vaker voor bij mannen dan bij vrouwen, terwijl het verschil verwaarloosbaar is voor kanker van bot en weke delen, thymus, bijnier en anus. De enige vormen van kanker die duidelijk vaker voorkomen bij vrouwen zijn melanoom en schildklierkanker.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selecteer indicator