Logo Nederlandse kankerregistratieLogo Nederlandse kankerregistratie layout image
 
Naar de cijfers
layout image      

Incidentie en sterfte van kanker

Incidentie

In 2013 kregen volgens de meest recente schatting van IKNL 101.000 mensen kanker, 100 minder dan in 2012 (-0,15%). Mannen krijgen vaker kanker (52.800) dan vrouwen (48.400). Borstkanker komt het meeste voor met 14.400 gevallen in 2013, gevolgd door huidkanker (exclusief BCC) met ongeveer 13.500 nieuwe gevallen, darmkanker (13.200), longkanker (12.200) en prostaatkanker (10.900). Voor de meeste kankersoorten geldt dat het aantal in 2013 niet veel verschilt van het aantal in 2012, maar omdat de bevolking toeneemt, neemt de kans om kanker te krijgen af met ongeveer 1%.

Ondanks de kleine daling in 2013 verwacht IKNL dat het aantal nieuwe kankerpatiënten in de komende jaren stijgt met ongeveer 3% per jaar, vergelijkbaar met de stijging in de afgelopen decennia. Dit is onder andere het gevolg van de vergrijzing. De levensverwachting is het afgelopen decennium met ongeveer 3 jaar gestegen. Als mensen langer leven, neemt de kans op kanker toe.

 

Naar de cijfers >> om zelf incidentiecijfers (per tumor, jaar, regio, geslacht etc.) te bekijken.

 

Zie voor incidentiecijfers van kanker bij kinderen de rubriek Kinderen en kanker.  

  

Sterfte

De kankersterftecijfers voor 2013 zijn nog niet bekend. In 2012 stierven er 2012 43.741 mensen door kanker (bron: CBS). Dit is een toename van 541 (+1,3%) in vergelijking met 2011. Het aantal sterfgevallen vertoont de afgelopen 20 jaar een stijging, maar als wordt gecorrigeerd naar de groeiende bevolking en de vergijzing is er sprake van een daling van de sterfte aan kanker, vooral bij mannen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selecteer indicator