Logo Nederlandse kankerregistratieLogo Nederlandse kankerregistratie layout image
 
Naar de cijfers
layout image      

Incidentie en sterfte van kanker

Incidentie

In 2015 kregen volgens de meest recente schatting van IKNL 105.000 mensen kanker, 300 meer dan in 2014 (0,3 %). Mannen krijgen vaker kanker (54.600) dan vrouwen (50.400). De meest voorkomende soort kanker in Nederland is in 2015 darmkanker met 15.550 nieuwe gevallen, gevolgd door huidkanker (14.700). Na huidkanker komen in 2015 borstkanker (14.500), longkanker (12.800) en prostaatkanker (10.500).

 

IKNL verwacht dat het aantal nieuwe kankerpatiënten in de komende jaren blijft stijgen. Dit is onder andere het gevolg van de vergrijzing. De levensverwachting is het afgelopen decennium met ongeveer 3 jaar gestegen. Als mensen langer leven, neemt de kans op kanker toe. Wel is de stijging de afgelopen jaren iets minder fors in vergelijking voorgaande decennia, voorheen 3-4% per jaar en vanaf 2011 nog geen 1% per jaar.

 

Naar de cijfers >> om zelf incidentiecijfers (per tumor, jaar, regio, geslacht etc.) te bekijken.

 

Zie voor incidentiecijfers van kanker bij kinderen de rubriek Kinderen en kanker.  

  

Sterfte

Er stierven in 2014 43.214 mensen aan kanker (bron: CBS). Dit is een toename van 593 (+1.4%) in vergelijking met 2013. Het aantal sterfgevallen vertoont de afgelopen 20 jaar een stijging, maar als wordt gecorrigeerd naar de groeiende bevolking en de vergijzing is er sprake van een daling van de sterfte aan kanker, vooral bij mannen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selecteer indicator