Logo Nederlandse kankerregistratieLogo Nederlandse kankerregistratie layout image
 
Naar de cijfers
layout image      

Incidentie en sterfte van kanker

Incidentie

In 2014 kregen volgens de meest recente schatting van IKNL 104.000 mensen kanker, 2.000 meer dan in 2013 (+2%). Mannen krijgen vaker kanker (53.300) dan vrouwen (50.600). De meest voorkomende soort kanker in Nederland is in 2014 huidkanker met 15.300 nieuwe gevallen (exclusief basaalcelcarcinoom), gevolgd door darmkanker (in 2013 stond darmkanker nog op de derde plaats). Na darmkanker komen in 2014 borstkanker (14.600), longkanker (11.900) en prostaatkanker (9.900).

IKNL verwacht dat het aantal nieuwe kankerpatiënten in de komende jaren stijgt met ongeveer 3% per jaar, vergelijkbaar met de stijging in de afgelopen decennia. Dit is onder andere het gevolg van de vergrijzing. De levensverwachting is het afgelopen decennium met ongeveer 3 jaar gestegen. Als mensen langer leven, neemt de kans op kanker toe.

 

Naar de cijfers >> om zelf incidentiecijfers (per tumor, jaar, regio, geslacht etc.) te bekijken.

 

Zie voor incidentiecijfers van kanker bij kinderen de rubriek Kinderen en kanker.  

  

Sterfte

Er stierven In 2013 42.621 mensen door kanker (bron: CBS). Dit is een afname van 1.045 (-2,4%) in vergelijking met 2012. Het CBS is in het statistiekjaar 2013 overgestapt op het automatisch coderen van de doodsoorzaken. Dit verklaart mogelijk deels de afname in kankersterfte.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selecteer indicator