Logo Nederlandse kankerregistratieLogo Nederlandse kankerregistratie layout image
 
Naar de cijfers
layout image      

Incidentie en sterfte van kanker

Incidentie

In 2012 kregen 101.200 mensen kanker, ongeveer 0,6% minder dan in 2011 (101.800). Mannen krijgen vaker kanker (52.700) dan vrouwen (48.500). Huidkanker (exclusief basaalcelcarcinoom) komt het meeste voor met 14.500 gevallen in 2012, gevolgd door borstkanker met ongeveer 14.400 nieuwe gevallen, darmkanker (13.400), longkanker (11.900) en prostaatkanker (11.200). Voor de meeste kankersoorten geldt dat het aantal in 2012 niet veel verschilt van het aantal in 2011, maar omdat de bevolking toeneemt, neemt de kans om kanker te krijgen af met ongeveer 1%.

Ondanks de kleine daling in 2012 verwacht IKNL dat het aantal nieuwe kankerpatiënten in de komende jaren stijgt met ongeveer 3% per jaar, vergelijkbaar met de stijging in de afgelopen decennia. Dit is onder andere het gevolg van de vergrijzing. De levensverwachting is het afgelopen decennium met ongeveer 3 jaar gestegen. Als mensen langer leven, neemt de kans op kanker toe.

 

Naar de cijfers >> om zelf incidentiecijfers (per tumor, jaar, regio, geslacht etc.) te bekijken.

 

Zie voor incidentiecijfers van kanker bij kinderen de rubriek Kinderen en kanker.  

  

Sterfte

Er stierven in 2012 43.741 mensen door kanker (bron: CBS). Dit is een toename van 541 (+1,3%) in vergelijking met 2011. Het aantal sterfgevallen vertoont de afgelopen 20 jaar een stijging, maar als wordt gecorrigeerd naar de groeiende bevolking en de vergijzing is er sprake van een daling van de sterfte aan kanker, vooral bij mannen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selecteer indicator