Logo Nederlandse kankerregistratieLogo Nederlandse kankerregistratie layout image
 
Naar de cijfers
layout image      

Nederlandse Kankerregistratie

Sinds 1989 beschikt Nederland over een database met betrouwbare, objectieve gegevens over de incidentie, prevalentie, overleving en sterfte van alle gevallen van kanker; de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). De database wordt gebruikt voor epidemiologisch onderzoek, klinische studies en voor onderzoek naar de kwaliteit van zorg. De gegevens zijn ook beschikbaar voor het evalueren van screening, oncologische richtlijnen en het ontwikkelen van beleid door zorginstellingen en de overheid. IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) beheert de database.

>> Lees verder over de registratie

 

 

NAAR DE CIJFERS

De cijfers zijn beschikbaar vanaf 1989 tot en met 20151). Bij de laatste update is de tumorindeling verder gespecificeerd. Hierbij is bij de indeling van de verschillende kankersoorten niet alleen gelet op waar de kanker gelokaliseerd is, maar ook op de weefseltypering. Deze indeling is toegepast op alle incidenties vanaf 1989 en kan verschillen in incidenties in vergelijking met de voorgaande cijferpublicaties verklaren.

 

>> Zelf cijfers samenstellen: Naar de cijfers

 

Stel zelf figuren en tabellen samen van bijvoorbeeld de incidentie, of sterfte en overleving, naar lokalisatie, regio, geslacht of leeftijd. U bevestigt uw selectie door op 'verwerk' te klikken. De gemaakte selecties verschijnen met bijbehorende grafiek en tabel. U kunt de gegevens ook downloaden.

  

SNEL NAAR...

... incidentiecijfers 1990, 1995, 2000, 2005, 2010,2014,2015:

    kanker totaal | huid | borst | darm | luchtwegen | prostaat

 

... overlevingscijfers 2008 -2012:

    kanker totaal | huid | borstdarm | luchtwegen | prostaat

 

... sterftecijfers 2001-2014:

    kanker totaal | huidborst | darm | luchtwegenprostaat

 

1) Cijfers mogen gebruikt worden o.v.v: 'Bron: Nederlandse Kankerregistratie, beheerd door IKNL © [maand] 2016'

MEEST VOORKOMENDE LOKALISATIES VAN KANKER IN 2015*

Top 10 meest voorkomende lokalisaties van kanker 

*voorlopige cijfers

 

 

GEGEVENSAANVRAAG

Bent u clinicus, (arts)epidemioloog of beleidsmaker en heeft u specifieke informatie nodig voor uw onderzoek? IKNL kan op verzoek maatwerkgegevens leveren. Afhankelijk van uw vraagstelling en wensen, verzorgen wij de onderzoeksanalyse en -rapportage, of leveren we standaardgegevens. Eventueel kunnen wij ook uw patiëntgegevens koppelen aan de NKR.

>> Lees meer over gegevensaanvragen 

 

IKNL behandelt uitsluitend gegevensaanvragen van clinici, (arts)epidemiologen en beleidsmakers. Bent u patiënt of student en wilt u meer informatie over kanker? Ga dan naar www.kanker.nl  

 

Nieuws rss feed

19 May. 2016 Zeldzame kanker bepaald niet zeldzaam in Nederland en EU

In Nederland krijgen elk jaar circa 14.000 patiënten te horen dat ze een zeldzame vorm van kanker hebben. Omgerekend komt dat neer op 17% van de totale incidentie van kanker in Nederland in 2008. Dat blijkt uit het proefschrift ‘Surveillance of rare cancers’ waarop IKNL-onderzoeker Jan Maarten van der Zwan 20 mei 2016 promoveert aan de Universiteit Twente. Van de 260 gedefinieerde vormen van kanker trof de promovendus 223 zeldzame vormen (86%) aan in Nederland. In Europa gaat het om gemiddeld 541.000 nieuwe patiënten per jaar. Het proefschrift geeft voor het eerst inzicht in de omvang van zeldzame kanker in Europa, maar onderstreept ook dat internationale samenwerking nodig is om betere zorg te realiseren voor deze patiënten. Meer >>>

10 Mar. 2016 Ziekenhuisfactoren beïnvloeden gedeeltelijk het uitvoeren van directe reconstructie na borstamputatie

Organisatorische factoren in ziekenhuizen zijn van invloed op het aantal directe borstreconstructies dat wordt verricht na amputatie. Dat blijkt uit grootschalig onderzoek door Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Prof. dr. Sabine Siesling: 'Dit betekent een goede stap in de verbetering van de borstkankerzorg in Nederland. Een directe borstreconstructie na amputatie moet voor iedere patiënt die daarvoor in aanmerking komt en daarvoor kiest, beschikbaar zijn'. Meer >>>

4 Feb. 2016 Groei van aantal nieuwe gevallen van kanker neemt af

In 2015 kregen 105.000 Nederlanders de diagnose kanker. Dit blijkt uit voorlopige cijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), die IKNL ter gelegenheid van Wereldkankerdag bekend maakt. In 1990 werden nog 58.000 nieuwe patiënten geregistreerd. De afgelopen 25 jaar is dit aantal dus fors gestegen maar de laatste vijf jaar stijgt dit aantal veel langzamer: voorheen 3-4% per jaar en vanaf 2011 nog geen 1% per jaar. Meer >>>

22 Dec. 2015 Grote verschillen tussen gemeenten in aantallen vrouwen met longkanker

Er zijn grote verschillen tussen gemeenten in aantallen vrouwen met longkanker. Tussen de hoogste en laagste aantallen diagnoses zit een factor acht. Concreet betekent dit dat bijvoorbeeld in Rucphen per 100.000 vrouwen jaarlijks 81 vrouwen longkanker krijgen en in Bergambacht en Winsum tien. Longkanker wordt in negen van de tien gevallen veroorzaakt door roken. Meer >>>

11 Dec. 2015 Aanzienlijke verschillen in kans op operatie bij maagkanker

In Nederland wordt ieder jaar bij circa 1.450 mensen de diagnose ‘maagkanker’ gesteld. Steeds vaker vindt chirurgische behandeling van deze ziekte plaats in gespecialiseerde medische centra, na verwijzing door het ziekenhuis waar de oorspronkelijke diagnose is gesteld. Uit onderzoek van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en chirurgen van het Catharina Ziekenhuis (Eindhoven), Antoni van Leeuwenhoek (Amsterdam), UMC Groningen en Erasmus MC (Rotterdam) blijkt dat er aanzienlijke verschillen zijn in het doorverwijzen van patiënten en de kans dat patiënten een operatie krijgen aangeboden. Een operatie geeft de enige kans op genezing van maagkanker. De variatie geeft aan dat momenteel bepaalde patiënten in Nederland de kans op genezing wordt onthouden, en dat de behandeling van maagkanker in Nederland vatbaar is voor verbetering. IKNL gaat in gesprek met de betrokken beroepsgroepen hoe dit het beste kan worden gerealiseerd. Meer >>>

10 Dec. 2015 Borstsparende therapie bij vroege borstkanker leidt tot betere overleving

Marissa van Maaren, onderzoeker bij IKNL, heeft donderdag 10 december 2015 een presentatie gegeven tijdens het San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) in San Antonio (VS). Daar presenteerde zij de resultaten van een studie, waarin de 10-jaarsoverleving na borstsparende therapie (chirurgie plus radiotherapie) versus mastectomie is onderzocht bij vrouwen met een vroeg stadium van borstkanker. Van Maaren werd daarbij begeleid door Sabine Siesling, senior onderzoeker bij IKNL en hoogleraar aan UTwente. 'Uit deze studie, uitgevoerd in samenwerking met specialisten in Nederland, blijkt dat borstsparende therapie tot betere resultaten leidt bij patiënten met een vroeg stadium van borstkanker.' Meer >>>

10 Oct. 2015 Nieuwe uitgave: Kwaliteitstoetsing in de palliatieve zorg

Op 10 oktober is het de Dag van de Palliatieve Zorg. Palliatieve zorg professionaliseert. In Palliatieve zorg in Beeld (IKNL, 2014) is geconstateerd dat er al veel is bereikt, maar ook nog veel onbekend of nog niet onderbouwd is. In de 8 oktober verschenen uitgave Kwaliteitstoetsing in de palliatieve zorg gaat IKNL dieper in op het thema kwaliteit en brengen we verschillende keurmerken, toetsingen en andere instrumenten in beeld. Met Kwaliteitstoetsing in de palliatieve zorg wil IKNL zorgprofessionals en zorgorganisaties op weg helpen bij het kiezen van het juiste kwaliteitsinstrument. Het geeft een overzicht van de mogelijkheden om de kwaliteit van de geboden palliatieve zorg te evalueren en verduidelijkt begrippen in de kwaliteitszorg. Meer >>>

8 Oct. 2015 Koersboek inspireert professionals tot oncologische netwerkvorming

Optimale oncologische zorg voor de patiënt met kanker van vandaag en morgen. Daarvoor is samenwerken in regionale oncologische netwerken noodzakelijk. Het Koersboek oncologische netwerkvorming 2015-2020 waarvan het eerste exemplaar vandaag overhandigd is aan B.E. van den Dungen, directeur-generaal Curatieve Zorg bij het ministerie van VWS, is bedoeld om professionals te inspireren bij de (door)ontwikkeling van oncologische netwerken in hun regio. Meer >>>

21 Sep. 2015 Gewenste en ongewenste variatie in de zorg voor kankerpatiënten

De zorg voor kankerpatiënten varieert per ziekenhuis. In het ene ziekenhuis pakt men het anders aan dan in het andere ziekenhuis. Hierdoor is de geleverde zorg afhankelijk van het ziekenhuis waar iemand terecht komt en dat willen we niet. Tegelijkertijd weten we steeds meer over kanker en willen we met nieuwe technologieën meer zorg op maat bieden. Dat is juist gewenste variatie. Professor dr. Sabine Siesling van de Universiteit Twente (vakgroep Health Technology & Services Research) en senior onderzoeker bij Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) onderzoekt of variatie invloed heeft op de kwaliteit en uitkomsten van de zorg. Op 24 september spreekt Siesling haar oratie uit. Meer >>>

27 Jul. 2015 27 juli internationale hoofd-halskankerdag

Om deze ziekte onder de aandacht te brengen is het op 27 juli 2015 internationale hoofd-halskankerdag. Jaarlijks krijgen ongeveer 3.000 personen in Nederland te horen dat ze een vorm van hoofd-halskanker hebben: twee keer zoveel mannen als vrouwen. De verschillende hoofd-halstumoren verschillen in hoe vaak ze voorkomen, hoe ze behandeld worden en in de prognose. Meer >>>

9 Jun. 2015 Veel cijfers over kankerzorg zijn niet wat ze lijken

Rotterdam/Utrecht - Prof. dr. Valery Lemmens, hoofd afdeling Onderzoek van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), heeft vrijdag 5 juni in zijn inaugurele rede, het monitoren van de Nederlandse kankerzorg onder de loep genomen. Hoewel we steeds meer registreren, wil dat nog niet zeggen dat dit transparantere informatie oplevert over de kwaliteit van de zorg. Onder het motto ‘Veel cijfers zijn niet wat ze lijken’ gaf prof. Lemmens een reeks voorbeelden van de misverstanden en legde hij uit wat nader onderzoek vraagt. Meer >>>

24 Mar. 2015 Nieuwe richtlijn borstreconstructie moet ongewenste praktijkvariatie terugdringen

Utrecht - Maandag 23 maart 2015 maakten betrokken beroepsgroepen de nieuwe richtlijn voor de behandeling van borstkankerpatiënten bekend. Vrouwen met borstkanker krijgen voortaan meteen te horen hoe na een operatie de borstreconstructie wordt uitgevoerd. Daarmee worden grote variaties in de behandelmethoden tussen de diverse ziekenhuizen ongedaan gemaakt. De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) is het daarover eens geworden met de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVVH), Borstkankervereniging Nederland (BVN) en het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten. Meer >>>

19 Mar. 2015 Niet mensenleven maar (duur) geneesmiddel waarderen

Het onder controle houden van de uitgaven aan nieuwe, dure geneesmiddelen verdient hoge prioriteit. Regelgeving biedt geen oplossing, omdat het individuele van de ernstig zieke mens niet eenvoudig in algemene regels is te vatten. Niet de waarde van een levensjaar, maar de waarde van het dure geneesmiddel zou ter discussie moeten staan, betogen Carin Uyl-de Groot (iBMG) en Peter Huijgens (IKNL) in Medisch Contact van 19 maart 2015. Een convenant met maatschappelijk draagvlak moet leiden tot een drempelwaarde voor nieuwe geneesmiddelen die tot het pakket worden toegelaten. Meer >>>

12 Mar. 2015 IKNL en PALGA intensiveren samenwerking

Utrecht - Op 12 maart 2015 hebben de bestuurders Peter Huijgens van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Jos Meijer van stichting Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA) een intentieverklaring voor verdere samenwerking getekend. Gebruik makend van elkaars kennis en kunde leidt de samenwerking tot meerwaarde in de verbetering van de diagnostiek en kwaliteit van de oncologische zorg. Meer >>>

2 Mar. 2015 Betere zorg voor zeldzame vormen van kanker door Europese samenwerking

UTRECHT - De wet waarin is vastgelegd dat alle Europese staatsburgers recht hebben op medische verzorging in een andere EU-lidstaat, biedt nieuwe mogelijkheden voor patiënten met een zeldzame kanker. Patiënten kunnen straks meer en beter gebruik maken van de expertise elders in Europa. Nederland dient daarbij als goed voorbeeld voor andere landen omdat wij hier de expertisecentra al behoorlijk inzichtelijk hebben gemaakt. Tegelijkertijd hebben wij Europa nodig omdat ons land soms te klein is om voldoende expertise op te kunnen bouwen. Meer >>>

3 Feb. 2015 Sterke stijging darmkanker in 2014

In 2014 kregen 15.000 mensen in Nederland darmkanker, 8.400 mannen en 6.600 vrouwen. Vergeleken met 2013 (13.400 nieuwe patiënten met darmkanker) nam het aantal toe met 1.600, een stijging van 12%. Het totaal aantal nieuwe patiënten met kanker in 2014 is 103.900, een stijging van 2% ten opzichte van 2013. Mannen krijgen vaker kanker (53.300) dan vrouwen (50.600), maar de toename is in 2014 veel groter bij vrouwen (4% bij vrouwen; 0,5% bij mannen). Dit blijkt uit een eerste schatting, die IKNL ter gelegenheid van Wereldkankerdag heeft gedaan op basis van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Meer >>>

2 Feb. 2015 Aantal patiënten met kanker én diabetes neemt sterk toe

Het aantal mensen met kanker én diabetes type 2 is in Nederland sterk toegenomen. Inmiddels heeft bijna één op de vijf kankerpatiënten op het moment van kankerdiagnose ook al diabetes. Dit gegeven was aanleiding voor een proefschrift naar de relatie tussen kanker en diabetes, waarop Marjolein Zanders (IKNL) vrijdag 6 februari 2015 promoveert aan Tilburg University. Diabetespatiënten lijken ook vaker te overlijden na de diagnose kanker dan kankerpatiënten zonder diabetes. Zanders onderzocht de verschillen in behandeling en medicijngebruik om hierin meer inzicht te krijgen.. Meer >>>

7 Nov. 2014 Overlevingskansen kankerpatiënten in Nederland stijgen

Voor bijna alle soorten kanker stijgen de overlevingskansen. Dat blijkt uit cijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), beheerd door IKNL. Van alle kankerpatiënten uit 2008-2012 geneest ongeveer 62%. Dat is een stijging van 3% vergeleken met de periode 2004-2007. De stijging van overlevingskansen vergeleken met 1989-1993 is 15%. Meer >>>

4 Feb. 2014 101.500 Nederlanders kregen kanker in 2013

UTRECHT - 4 februari is het Wereldkankerdag. In 2013 is bij ongeveer 101.500 mensen in Nederland de diagnose kanker gesteld, vrijwel hetzelfde aantal als in 2012 (100.800). Dit blijkt uit een eerste schatting van IKNL op basis van data in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). In 25 jaar is het aantal nieuwe gevallen van kanker in Nederland bijna verdubbeld. Meer >>>

28 Jan. 2014 Kankerzorg in beeld: kwaliteit kan nog beter

Recente initiatieven vanuit de medische beroepsgroep hebben gezorgd voor verbetering van de zorg voor patiënten met kanker. Maar voor diverse tumorsoorten is nog steeds sprake van ongewenste verschillen in diagnostiek en behandeling tussen typen ziekenhuizen en regio’s. Om dit te veranderen zijn in hoofdlijnen drie stappen nodig. Een: verbreding van de kwaliteitsnormen voor de behandeling van kanker – met niet alleen normen voor de feitelijke behandeling maar bijvoorbeeld ook voor de diagnostiek. Twee: verdergaande concentratie van de behandeling van minder voorkomende tumorsoorten. En drie: verbetering van de registratie van de behandeling. Met als doel meer inzicht in de verschillen en de gevolgen daarvan én meer transparantie over de kwaliteit van zorg. Dit concluderen KWF Kankerbestrijding en IKNL in twee rapporten over de kwaliteit van de kankerzorg in Nederland, die zij vandaag in onderlinge afstemming uitbrengen. Meer >>>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selecteer indicator