Logo Nederlandse kankerregistratieLogo Nederlandse kankerregistratie layout image
 
Naar de cijfers
layout image      

Nederlandse Kankerregistratie

Sinds 1989 beschikt Nederland over een database met betrouwbare, objectieve gegevens over de incidentie, prevalentie, overleving en sterfte van alle gevallen van kanker; de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). De database wordt gebruikt voor epidemiologisch onderzoek, klinische studies en voor onderzoek naar de kwaliteit van zorg. De gegevens zijn ook beschikbaar voor het evalueren van screening, oncologische richtlijnen en het ontwikkelen van beleid door zorginstellingen en de overheid. IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) beheert de database.

>> Lees verder over de registratie

 

PUBLICATIE 'KANKERZORG IN BEELD'

Hoe is het gesteld met de kwaliteit van de kankerzorg in Nederland? Wat zijn de trends? Hoeveel variatie is er? Waar liggen mogelijkheden voor verbetering? Het rapport 'Kankerzorg in beeld' geeft een samenvatting van de belangrijkste bevindingen.

 

Publicatie Kankerzorg in beeld  

  

NAAR DE CIJFERS

Stel zelf figuren en tabellen samen van bijvoorbeeld de incidentie, of sterfte en overleving, naar lokalisatie, regio, geslacht of leeftijd. De cijfers zijn beschikbaar vanaf 1989 tot en met 2013. U bevestigt uw selectie door op 'verwerk' te klikken. De gemaakte selecties verschijnen met bijbehorende grafiek en tabel. U kunt de gegevens ook downloaden.

 

>> Zelf cijfers samenstellen: Naar de cijfers

  

SNEL NAAR...

... incidentiecijfers 1990, 1995, 2000, 2005, 2010-2013:

    kanker totaal | huid | borst | darm | long & luchtpijp | prostaat

 

... overlevingscijfers 2008 -2012:

    kanker totaal | huid | borstdarm | long & luchtpijp | prostaat

 

... sterftecijfers 2001-2012:

    kanker totaal | huidborst | darm | long & luchtpijpprostaat

 

 

Cijfers mogen gebruikt worden o.v.v: 'Bron: Nederlandse Kankerregistratie, beheerd door IKNL © [maand] 2014'

MEEST VOORKOMENDE LOKALISATIES VAN KANKER IN 2013*

Top 10 meest voorkomende lokalisaties  

*geschatte cijfers

 

 

GEGEVENSAANVRAAG

Bent u clinicus, (arts)epidemioloog of beleidsmaker en heeft u specifieke informatie nodig voor uw onderzoek? IKNL kan op verzoek maatwerkgegevens leveren. Afhankelijk van uw vraagstelling en wensen, verzorgen wij de onderzoeksanalyse en -rapportage, of leveren we standaardgegevens. Eventueel kunnen wij ook uw patiëntgegevens koppelen aan de NKR.

>> Lees meer over gegevensaanvragen 

 

IKNL behandelt uitsluitend gegevensaanvragen van clinici, (arts)epidemiologen en beleidsmakers. Bent u patiënt of student en wilt u meer informatie over kanker? Ga dan naar www.kanker.nl  

 

Nieuws rss feed

7 Nov. 2014 Overlevingskansen kankerpatiënten in Nederland stijgen

Voor bijna alle soorten kanker stijgen de overlevingskansen. Dat blijkt uit cijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), beheerd door IKNL. Van alle kankerpatiënten uit 2008-2012 geneest ongeveer 62%. Dat is een stijging van 3% vergeleken met de periode 2004-2007. De stijging van overlevingskansen vergeleken met 1989-1993 is 15%. Meer >>>

4 Feb. 2014 101.500 Nederlanders kregen kanker in 2013

UTRECHT - 4 februari is het Wereldkankerdag. In 2013 is bij ongeveer 101.500 mensen in Nederland de diagnose kanker gesteld, vrijwel hetzelfde aantal als in 2012 (100.800). Dit blijkt uit een eerste schatting van IKNL op basis van data in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). In 25 jaar is het aantal nieuwe gevallen van kanker in Nederland bijna verdubbeld. Meer >>>

28 Jan. 2014 Kankerzorg in beeld: kwaliteit kan nog beter

Recente initiatieven vanuit de medische beroepsgroep hebben gezorgd voor verbetering van de zorg voor patiënten met kanker. Maar voor diverse tumorsoorten is nog steeds sprake van ongewenste verschillen in diagnostiek en behandeling tussen typen ziekenhuizen en regio’s. Om dit te veranderen zijn in hoofdlijnen drie stappen nodig. Een: verbreding van de kwaliteitsnormen voor de behandeling van kanker – met niet alleen normen voor de feitelijke behandeling maar bijvoorbeeld ook voor de diagnostiek. Twee: verdergaande concentratie van de behandeling van minder voorkomende tumorsoorten. En drie: verbetering van de registratie van de behandeling. Met als doel meer inzicht in de verschillen en de gevolgen daarvan én meer transparantie over de kwaliteit van zorg. Dit concluderen KWF Kankerbestrijding en IKNL in twee rapporten over de kwaliteit van de kankerzorg in Nederland, die zij vandaag in onderlinge afstemming uitbrengen. Meer >>>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selecteer indicator